Trochu teórie - zosilňovače Mison

Ing. Anton Minár - Mison
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Trochu teórie

koncepcia
Sínusový výkon (RMS) - výkon zosilňovača pri budení sínusovým signálom (zvyčajne 1kHz) až do stavu limitácie. Je to najväčšie zaťaženie, aké vieme zosilňovaču pripraviť, v bežnej praxi takto zosilňovač nebude zaťažovaný, pri hudobnom signále - do limitácie, je tepelný výkon zosilňovača nižší cca osem krát ako pri zaťažení sínusovým signálom)
Hudobný výkon - niektorí výrobcovia úvádzajú tento údaj, ale je to len pekné, takmer nič nehovoriace číslo - udáva akú výkonovú špičku dokáže zosilňovač preniesť pri budení hudobným signálom.
Harmonické skreslenie (THD) - určuje, aký podiel harmonických frekvencií sa vytvorí prechodom signálu cez zosilňovač. Najväčší podiel na tomto skreslení má druhá a tretia harmonická frekvencia. (Napr. pri vstupnom napätí s frekvenciou 1kHz sa vytvoria harmonické frekvencie 2kHz, 3kHz ...)
Intermodulačné skreslenie - vzniká na nelinearitách (napr. tranzistorové prechody), má oveľa väčší vplyv na zvuk ako harmonické skreslenie, aj keď sa paradoxne, v prevažnej väčšine neuvádza. Zosilňovače Mison sú navrhované s dôrazom na minimalizovanie nelineárností pri prechode signálu a s kompromisom na čo najnižšie zosilnenie pri otvorenej slučke spätnej väzby.
Damping factor - veľmi dôležitý parameter, hlavne pre prenos nízkych frekvencií (basov). Určuje pomer medzi vnútorným odporom výstupu zosilňovača k menovitej záťaži. Tu hrá rolu tvrdosť transformátora, kvalita filtračných kondenzátorov (veľkosť vnútorného odporu kondenzátorov), kvalita kontaktov relátok, počet a kvalita koncových tranzistorov. V praxi sa špatný Damping fackor prejavuje nedôraznými (plávajúcimi) basmi. Jedná sa o to, že basový reproduktor má spravidla ťažkú membránu s cievkou a pri nízkom vnútornom odpore zosilňovača membrána reproduktora nesleduje verne signál a má rôzne stavy súvisiace s mechanickou zotrvačnosťou - tlmené kmity s dlhou časovou konštantou. Veľa firiem sa snaží ušetriť náklady a tu sa to prejaví najviac.
Slew rate - tiež veľmi dôležitý parameter. V podstate hovorí o tom, s akou rýchlosťou dokáže zosilňovač zareagovať na náhlu zmenu úrovne signálu na vstupe zosilňovača. Zosilňovače s nízkym parametrom Slew rate strácajú zo signálu vyššie harmonické vstupného signálu a v praxi sa to prejavuje - nazvem to - mdlou hudbou. Hudba stratí svoju "živosť". 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky