Manuál pre obsluhu ústredne - zosilňovače Mison

Ing. Anton Minár - Mison
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Manuál pre obsluhu ústredne

mestský rozhlas

 
  1. Spustiť CD prehrávač a nastaviť skladbu (odposluch je na mikrofónovom pulte PM-3)
  2. Zapnúť vypínač POWER AMP na mikrofónovom pulte PM-3 (rozsvieti sa zelená LED). Tým sa zopne výkonová časť ústredne.
  3. Pustiť prednastavenú skladbu z CD prehrávača.
  4. Zapnúť prepínač MIC na mikrofónovom pulte (rozsvieti sa červená LED) automaticky sa vypne hudba a pripojí mikrofón. Môže sa zažať hlásenie.
  5. Po skončení hlásenia vypnúť vypínač MIC (zhasne červená LED) a automaticky sa vypne mikrofón a pokiaľ je pustený CD prehrávač do výstupu ide hudba.
  6. Vypnúť vypínač POWER AMP (zhasne zelená LED) a vypne sa výkonová časť ústredne.
 
 
Upozornenie: Ak sa rozsvieti červená LED pri tlačítku START, zareagovala ochrana proti tepelnému preťaženiu – odopne sa výkonová časť od linky (odpoja sa vonkajšie reproduktory). Tlačítkom START môžete túto ochranu reštartovať, ale ak sa po chvíli opäť rozsvieti červená LED, tak je na vonkajšej linke skrat, alebo je preťažená – volajte servisného technika na opravu linky.
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky